Skontaktuj się z nami tel. +48 12 307 01 47
kraik

Osoby fizyczne

Kancelaria Prawna Ślaski & Wspólnicy zapewnia pełny zakres profesjonalnej obsługi prawnej dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Obsługujemy prawnie spółki osobowe ( jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne) oraz kapitałowe (sp. z o. o. i spółki akcyjne) dopasowując ofertę pomocy prawnej do potrzeb Klientów biznesowych.

Specjalizujemy się w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, zapewniając specjalistyczną obsługę prawną w zakresie obejmującym:

  • bieżące konsultacje prawne;
  • prawo spółek;
  • zakładamy i likwidujemy spółki, oddziały, przedstawicielstwa;
  • dokonujemy zmian w rejestrze;
  • windykację należności;
  • sporządzamy projekty umów (kontraktów);
  • analizujemy i opiniujemy umowy;
  • prowadzimy sprawy sądowe, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań, zastępując naszych Klientów przed sądami wszystkich instancji w sprawach cywilnych i gospodarczych.

Prawo zobowiązań

Świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego, prawa zobowiązań dochodząc roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonanie umowy, opóźnienia, zwłoki, kary umowne, zadatek, odsetek.

Zastępstwo prawne

Posiadamy doświadczenie procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz w postępowaniu przed organami administracji publicznej. Naszym priorytetem jest wzajemne zaufanie oraz dobra znajomość potrzeb Klienta, aby móc świadczyć usługi prawne dostosowane do Jego potrzeb.

Prawo umów

Świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa umów (sporządzamy projekty umów, analizujemy i opiniujemy umowy), negocjujemy z kontrahentami biznesowymi Klienta. Prowadzimy doradztwo mające na celu wybór najbardziej optymalnych rozwiązań chroniących najszerzej interes prawny naszych Klientów.

Windykacja należności

Prowadzimy windykację i egzekucję wierzytelności, przygotowując wezwania do zapłaty oraz inne pisma wymagające argumentacji prawnej na etapie polubownym , sądowym i egzekucyjnym.

W ramach obsługi prawnej oferujemy Państwu wsparcie radców prawnych, adwokatów i innych prawników.

Posiadamy doświadczenie procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz w postępowaniu przed organami administracji publicznej. Naszym priorytetem jest wzajemne zaufanie oraz dobra znajomość potrzeb Klienta, aby móc świadczyć usługi prawne dostosowane do Jego potrzeb.

Świadczymy pomoc prawną w zakresie prawa umów (sporządzamy projekty umów, analizujemy i opiniujemy umowy), negocjujemy z kontrahentami biznesowymi Klienta. Prowadzimy doradztwo mające na celu wybór najbardziej optymalnych rozwiązań chroniących najszerzej interes prawny naszych Klientów.

Prowadzimy windykację i egzekucję należności, również na etapie polubownym (pakiet prewencyjny), przygotowujemy wezwania do zapłaty oraz inne pisma wymagające argumentacji prawnej na etapie polubownym , sądowym i egzekucyjnym.

W ramach obsługi prawnej oferujemy Państwu wsparcie radców prawnych, adwokatów i innych prawników.