Skontaktuj się z nami tel. +48 12 307 01 47
odszkodowania

Komunikacyjne

Kancelaria Prawna Ślaski & Wspólnicy w ramach departamentu odszkodowań świadczy pomoc
prawną w zakresie możliwości dochodzenia odszkodowania komunikacyjnego. Pomagamy w
uzyskaniu odszkodowania, reprezentujemy poszkodowanego i jego rodzinę w trakcie całego
procesu likwidowania szkody.
Naszym Klientom zapewniamy pomoc w możliwości uzyskania:
• odszkodowania z tytułu OC i AC;
• zadośćuczynienia pieniężnego mającego na celu wynagrodzenie cierpień fizycznych i
psychicznych za doznaną szkodę;
• zwrotu wszelkich strat finansowych poniesionych w związku z wypadkie
komunikacyjnym
• renty z tytułu zwiększonych potrzeb po wypadku;
• zwrotu utraconych dochodów za okres niezdolności do pracy;
Zapewniamy profesjonalne zastępstwo prawne na etapie postępowania przed zakładem
ubezpieczeń, jak i procesowe w procesie sądowym we wszystkich instancjach.
Nasi prawnicy prowadzą negocjacje ugodowe, monitorujemy proces likwidacji szkody. W razie
konieczności występujemy do Policji/Prokuratury o udostępnienie danych sprawcy zdarzenia wraz
z podaniem firmy ubezpieczeniowej, w której zawarł ubezpieczenie OC.
Dokumentacja zdarzenia
Niezwykle istotna jest dokumentacja z miejsca wypadku. W razie braku oświadczenia sprawcy
wypadku należy wezwać na miejsce Policję, która sporządzi odpowiedni protokół ze zdarzenia.
Jeżeli na miejscu byli świadkowie zasadne jest pozyskanie informacji o tych osobach. Miejsce
zdarzenia można dokumentować za pomocą zdjęć robionych za pomocą aparatu w telefonie
komórkowym.

Postępowanie przed zakładem ubezpieczeń
Występujemy do zakładu ubezpieczeń z odpowiednimi roszczeniami finansowymi. Sporządzamy
odwołania od decyzji wydanych przez ubezpieczycieli.
Postępowanie sądowe
Zastępujemy naszych Klientów w procesie sądowym we wszystkich instancjach. Sporządzamy
pisma wymagające argumentacji prawnej (pozew, wnioski, zażalenie, apelacja). Ustalamy strategie
procesowe. Zakres świadczonej pomocy prawnej dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i
preferencji Klienta.