Skontaktuj się z nami tel. +48 12 307 01 47
odszkodowania

Pozostałe

Kancelaria Prawna Ślaski & Wspólnicy świadczy również pomoc prawną w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu szkód powstałych na skutek:

 • zalanie mieszkania;
 • pożaru lub kradzieży;
 • utraty lub zniszczenia przesyłki;
 • zniszczenie, kradzież lub uszkodzenie bagażu;
 • wypadku na budowie;
 • poślizgnięć i potknięć w miejscach publicznych;
 • wjechania pojazdem w ubytek w jezdni (dziurę);
 • nieodśnieżenia chodnika lub drogi;
 • odszkodowanie od dentysty;

Dzięki fachowej wiedzy zgłaszamy wszelkie możliwe w danej sprawie roszczenia, w szczególności:

 • zadośćuczynienie (zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej);
 • zwrot utraconego dochodu;
 • zwrot kosztów opieki;
 • zwrot kosztów przystosowania mieszkania lub pomieszczenia dla potrzeb osoby niepełnosprawnej w wyniku wypadku;
 • renta (alimentacyjna, skapitalizowana, fakultatywna, dla członków rodziny, niezdolność do pracy);
 • zwrot kosztów uroczystości pogrzebowej.