Skontaktuj się z nami tel. +48 12 307 01 47
windykacja

Windykacja

Departament windykacji działający w strukturze Kancelarii Prawnej Ślaski & Wspólnicy zapewnia Klientom kompleksową obsługę prawną w zakresie windykacji wierzytelności w kraju, jak i na terenie krajów Unii Europejskiej. Windykację prowadzimy na etapie polubownym, sądowym i egzekucyjnym.

Kancelaria Prawna Ślaski & Wspólnicy w sposób kompleksowy zajmuje się dochodzeniem należności, opracowując pisma przedprocesowe wymagające argumentacji prawnych, jak również działając jako profesjonalny pełnomocnik na drodze sądowej i egzekucyjnej. Dzięki zespołowi tworzonemu przez prawników praktyków, specjalistów w wąskich ścieżkach prawa, gwarantujemy Państwu profesjonalną obsługę prawną windykowanej należności.

W ramach pracy departamentu windykacji oferujemy Państwu następujące usługi prawne:
Pakiet prewencyjny (pieczęć prewencyjna, weryfikacja prawna dokumentów,monitoring należności, wywiad gospodarczy, infobrokering, skuteczne strategie windykacyjne, wezwanie do zapłaty wraz z ostrzeżeniem o zamiarze umieszczenia danych dłużnika i informacji o jego w zadłużeniu w rejestrze dłużników, zabezpieczenie płatności, pozew o rozdzielność majątkową dłużnika i małżonka);
Postępowanie sądowe i egzekucyjne (sporządzanie pism procesowych, nakazy zapłaty, zaskarżanie nakazów zapłaty, zastępstwo procesowe przez radcę prawnego lub adwokata, elektroniczne postępowanie upominawcze);
Sporządzamy pisma w sprawach egzekucyjnych (wezwanie do zapłaty, egzekucja komornicza, wnioski egzekucyjne, wniosek o ponowne przeprowadzenie egzekucji, skarga na czynności komornika, wniosek o wyjawienie majątku, powództwo przeciwegzekucyjne, przysądzenie własności);
prowadzimy windykacje przedsiębiorstw i osób fizycznych;
negocjujemy;
uczestniczymy w ugodach sądowych i pozasądowych;
sporządzamy ugody w celu zabezpieczenia wierzytelności;
windykujemy wierzytelności zagraniczne z krajów UE, w szczególności z Niemiec i Wielkiej Brytanii;

Zarówno wstępna analiza sprawy, jak i dochodzenie roszczenia rozliczane są po odzyskaniu należności wg zakresu zgodnego z preferencjami Klienta.

Podstawą rozliczeń świadczonych przez nas usług prawnych jest zakres oraz nakład pracy prawnika nad sprawą. Warunki pomocy prawnej uzgadniane są indywidualnie z każdym Klientem w oparciu o przejrzyste zasady współpracy prawnej i finansowej.